Mor Alev Enerjisi

Mor Alev ve Karma

Mor Alev ve Karma

Mor alevin tüm faydalarını ayrıntılı bir şekilde sıralamak imkânsız. Birkaç yazımı okuduysanız bunu anlamışsınızdır. Menekşe alevi ilahi bir enerji olduğu için, Allah'ın iradesi çerçevesinde ne derseniz onu yerine getirir. Mor alevle, yapmak istediğiniz, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. Niyetiniz sevgi, barış, huzur ve şifa çıkışlı olacağı için…

Menekşe alevi sınırsız olduğundan, hiçbir sınırlama hissine kapılmayın. Zihinsel kalıplarımız bizi her ne kadar sınırlasalar da bunu öğrenmek zorundayız.

Menekşe alevi akıllıdır, parlaktır ve yaradanın zihni tarafından yönlendirilir. Ruhsal olarak uyumlu bir etki ile temas ettiği her şeyin titreşimini yükselterek, varlığına benzemeyen her şeyi de tüketir. Mor alevi ne kadar çok çağırırsanız, bu faydalardan o kadar fazlasını yaşayabilirsiniz.

Karma tüketmek

Hayattaki her şey enerjidir ve bu enerji zihinsel, duygusal ve hatta fiziksel olarak tepki verme şeklimizi etkiler. Yoğun düşünce, duygu ve eylemlerden kaynaklanan negatif enerjiler, elektronlar ve atomların çekirdekleri arasındaki geniş açık alanlarda birikir. Yaradan ile birlikte yaratıcılar olduğumuz için, bilinçli veya bilinçsiz olarak hayata empoze ettiğimiz negatif enerjilerin oluşturduğu bumerang etkisiyle başa çıkmalıyız. İnanın ya da inanmayın, düşerken kristalleşen, ruh yetilerimizi körelten, beynimizi körelten ve vücudumuzun hücresel yapısını bozan ince bir kurum gibi olumsuz bir geri dönen karma yaratır.  

Mor alev, atomik ve hücresel düzeyde, negatif karmayı ve negatif enerjileri, yıkıcı etkileri cildimizin gözeneklerine yerleşmeden önce dönüştürmek için çalışır, kan dolaşımınıza emilir ve kemiklerimizin, beynimizin ve merkezi sinir sistemimizin iliğine doğru yol alır.

Mor alevi çağırdığımızda, çok fazla karmayı ve dolayısıyla gelecekte çok fazla sıkıntıyı ortadan kaldırabiliriz. Mor alev çağrıldığında yoğun maddeyi gevşetir ve içinden geçerek o karanlığı aydınlığa dönüştürür.

Mor alevi kullanmaya başladığımızda, neşe, hafiflik, umut ve hayatın yeniliği duygularını deneyimliyoruz. Sanki depresyon bulutları ve karanlık, nemli negatif enerjiler eriyor, özgürlüğün menekşe ateşlerinin hararetli sıcaklığında eriyor. Mor alevle çalışmam gerektiği zamanlarda, seans sırasında o erimeyi, o kapkara dumanın arınmasını görmek huzura huzur, şifaya şifa katıyor, şükürler olsun…

Mor alev soğuk bir alevdir ve yine de varlığımızdaki toksinlerle ve niteliksiz maddeyle temas ettiğinden ısınır ve sıcak görünür. Mor alev yanlış nitelenmiş maddeyle temas ettiğinde, bu olumsuz karmayı da aktive eder, böylece karma gün ışığına çıkabilir ve özgürce ilahi ateşe atılır.

Manevi ivme

Mor alev bir bağışlama enerjisidir. Kendimizi ve başkalarını geçmişteki hatalardan ve “günahlardan” bağışlamamıza yardım eder.

Mor alev özgürleşirken affeder, dönüşürken tüketir, yaşamla olan borçlarımızı dengeleyebilmemiz için geçmiş karmanın kayıtlarını temizler, kendimizle başkaları arasındaki enerji akışını eşitler ve bizi yüksek benliğimizin kollarına iter. Mor alev, elektron ve atomun dönüşü etrafında döner. Çakra enerjilerimizin aşağı doğru sarmalını döndürür. Çakralara baskı yapar, eterik bedende dönerek çakraları ve aurayı temizler, böylece yüksek benliğimizle daha fazla bağlantı kurabiliriz. Ne kadar çok mor alev mantraları (bkz.Mor Alev Mantraları) tekrarlarsak, ruhumuz ve ilahi benliğimizin varlığı arasındaki blokajları o kadar çok dönüştürürüz. Auranızı mor alevle mühürlendiğinde bu, ruhunuzun Madde kozmosundan Ruh kozmosuna uyum içinde geçmesine izin verir, sanki bir binanın, bir gezegenin veya herhangi bir madde duvarlarından geçiyormuşsunuz gibi.

Zihni hızlandırmak ve verimliliği artırmak

Mor alevin düzenli kullanımı, cehalet ve zihinsel yoğunluğun belirli momentumlarını eritir, çözer ve zihnin işlevini hızlandırır. Ayrıca, daha fazlasını başarabilmemiz için her anın ve saatin kapasitesini artırarak odaklanmaya ve dikkatimizi sürdürmeye yardımcı olur.

Duyguları ve psikolojiyi çözmek

Mor alev, bilinçaltımızın en dirençli ve inatçı odalarına, özellikle de ortadan kaldırmayı en çok arzuladığımız “psikolojik tıkanıklıklara’’ yönlendirilebilir. Mor alev, erken çocukluk ve önceki enkarnasyonlara kadar giden ve sarsılması zor psikolojik sorunlara neden olan ayrılıkların peşinden gittiği için kişilik içinde bir simya gerçekleşir. Tüm bir düzenlemenin belirli bir programlanmış momentumudur bu.

Mor alev, solar pleksusda depolanan duyguların enerjik odasına da nüfuz eder. Kayıtlarımızı ister hafif bir hoşnutsuzluk olsun ister deforme olsun, bu ve önceki yaşamlardan gelen, aksi takdirde ruhu ve kalbi felç edecek korkulara, travmalara ve trajedilere kadar her şeyi tüketir. Sanki duygularımız, duygu dünyamızın döngüsü hakkında yıllarca biriken kiri çözen kimyasal bir mor sıvı çözeltisine batırılıyormuş gibi.

Enerji bilinçli bir şekilde verildiğinde, mor alev yavaş yavaş ölüm korkusunu, gelecek korkusunu, var olan güçlerin korkusunu ve ruhsal zaferle sonuçlanan bir yaşam sürme korkusunu ortadan kaldırır.

Menekşe alevi, bilinen veya bilinmeyen, bilinçli veya bilinçsiz, nefret ve çözümsüzlük gibi tüm koşulların nedenine ve özüne yönlendirebiliriz. Bunu, insanlarla yaşadığımız her türlü sorun ve tartışmaya yönlendirebiliriz. Mor alev, başkalarına karşı olan öfkeyi ve hayatımızın olması gerektiği gibi gitmediğini düşündüğümüzde taşımaya meyilli olduğumuz yaradana karşı temel öfkemizi çözecektir.

Mor alev, kalbin katılığını çözer. Ruhu (psişe) köleleştiren aklın kırılganlığını ve gururunu dönüştürür. Ayrıca açgözlülük olarak ortaya çıkan ve bizi sağlıksız iş ilişkilerine ikna edecek olan sağlıksız bir ilişkiyi dönüştürmemize de olanak tanır. Bizi sınırlamaya ve başkalarına karşı bir olma arzusuna bağlı tutan şeyi çözmemize ya da bir düşmana “hak ettiğini” vermemize yardımcı olur.

Bu sorunlar ve yükler hayatımızdan uzaklaştıkça, kalbimizde yeni bir sevinç yaşarız. Yeni bir sevgiyi ve yeni bir yumuşamayı, yeni bir şefkati, hayata duyarlılığı, özgürlüğü ve bu özgürlüğün peşinden giderken sevinci yaşarız. Mor alevin sevinci muazzamdır. Yaradanın bizde varlığının ve her şeyden daha büyük olduğunun bir işareti olan sevinçtir.

Mor Alevle Aileleri ve toplulukları dönüştürmek

Menekşe alevinin sevinci, içimizde hissettiğimiz boşluğu doldurmak için kullandığımız alkol, şeker, nikotin, uyuşturucu ve her türlü bağımlılık yapan alışkanlığın yerini alarak her evde huzur kaynağı olabilir. Mor alev, eski karmaları ve acıları dengelemeye yardımcı olarak ve daha büyük bir uyum getirerek tüm aile ve iş dinamiklerimize ve ilişkilerimize yardımcı olur. Menekşe alevini düzenli olarak verdiğimizde, sadece kendimizde değil, aile üyelerimizde ve yakın çalıştığımız kişilerde de olumlu değişiklikler fark etmeye başlarız. Onlara da bulaşıyor gibi görünüyor. Bunun nedeni, kendi bilinçaltı momentumlarımızda bulunan çözülmemiş sorunların aynı dalga boyutunun, akrabalarda olduğu kadar, benzer genetik durumlarda, ulusal özelliklerde, coğrafi veya ekonomik etkilerde de büyük ölçüde tüketilebilmesidir.

Mor aleve yapılan çağrılar, kişisel korumamızı, sevdiklerimizin ve dua ettiğimiz herkesin korumasını da büyük ölçüde artırır. Ev hayatımıza, ailemize ve çocuklarımıza baktığımızda karşılaştığımız sorunlar ne olursa olsun, mor alevin fark yaratabileceğini ve yaratacağını bilin!

Fiziksel bedeni gençleştirmek

Mor aleve aynı zamanda gençlik pınarı da denir ve düzenli olarak mor alev mantraları ve enerjisi veren insanların daha genç göründüğü doğrudur. Mor alev, uzun ömürlülüğün anahtarıdır. Ciltlerinin daha pürüzsüz kalmasına ve gözlerinin gerçekten ışıldamasına yardımcı olur. Çok fazla menekşe rengi alev enerjisi kullanan insanlar, kendilerine has bir güzelliğe, daha genç bir enerjiye sahiptirler.

Mor alev aslında, fiziksel gözlerimizin algılayabildiğinin hemen üzerinde, renk frekanslarının en yüksek ultraviyole spektrumunda titreşen fiziksel bir alevdir. Fiziksel olduğu için, aslında fiziksel maddeye nüfuz edebilir ve değiştirebilir. Kan dolaşımına, sinir sistemine, salgı bezlerine, beyne, hatta kemiklere nüfuz ederek vücudu bir esneklik, kendini yenileme ve gençleştirme noktasında tutabilir. Mor alev, istenmeyen maddelerin hücrelerini boşaltarak detoksifikasyona yardımcı olur ve herhangi bir kilo verme programına yardımcıdır. Birikmiş karmik ve toksik maddelerin hücrelerini, atomlarını ve organlarını temizler. Sonuç, kozmetik cerrahi yerine “kozmik” cerrahidir.

Menekşe alevi fiziksel bir alev olduğundan, bu dünya maddelerine, kimyasal elementlere ve bileşiklerine titreşimsel olarak yakın olduğundan, herhangi bir molekül veya moleküler yapı, herhangi bir madde parçacığı ve herhangi bir ışık, elektron veya elektrik dalgası ile birleşebilir. Bu, onu fiziksel problemler, gıda zehirlenmesi, kimyasal atıklar, toksinler, vücuttaki ilaç kirliliği için en büyük panzehir yapar.

Dünyayı iyileştirmek

Mor alev, fiziksel bedenlerimizi iyileştirdiği gibi, gezegenimizde ki fiziksel koşulları da değiştirebilir. Tüm engeller, fiziksel maddenin yozlaşmasından ve parçalanmasından gelir. İster organik ister inorganik madde olsun, binalarda, karada, denizde ve bedenlerde işleyen ve mor alevin en iyi karşı koyabileceği bir parçalanma sarmalı vardır.

Mor alev, kirliliğin zararlı etkilerini dönüştürmek ve dünyaya çevresel dengeyi yeniden kurmak için kullanılabilir. Aynı zamanda arz akışında bir denge kurar ve ekonomik ve finansal koşullara yönlendirilebilir.

Menekşe rengi alev, toplumsal sorunları ele alır, televizyonlarımızın önünde oturup işlenen vahşete hayretle bakarken gördüğümüz tüm bu yerlerde tam çözümdür. Gençleri aşağı doğru bir ruhsal, zihinsel, duygusal veya fiziksel intihar sarmalına çeken tüm sosyal hastalıkların panzehridir. Aynı zamanda tıbbi bir tedavisi olan veya olmayan bakteri ve virüs salgınlarına da bir cevabı vardır.

Mor alev, savaşın nedenlerini ve özünü ortadan kaldırabilir ve zararlı silahları etkisiz hale getirebilir. Düzgün ve ciddiyetle uygulandığında nükleer enerjileri bile devre dışı bırakabilir. Her şey umutsuz göründüğünde, mor alev hem ruhsal hem de fiziksel düzeyde simyasal bir çözüm haline gelir ve Nikola Tesla ve diğer ileri teknoloji bilim adamlarının çalışmaları olan sıfır nokta enerjisi gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının yolunu açacaktır.

Mor Alevle olumsuz olayların üstesinden gelmek

Mor alev, karma fiziksel hale gelmeden önce karmayı tükettiği için, verilmiş olan olumsuz olayları tersine çevirmek için ruhsal bir çözümdür. Mor alevin yardımıyla değişim, mutlaka kargaşa ve felaket anlamına gelmez. Değişim, azınlığın ve çoğunluğun yüceltilmesiyle vahim olayların hafifletilmesi anlamına gelebilir.


Seans Başvurusu Yap

Bülten Aboneliği

Hangi Seansı Almalıyım?

 

© 2022 Sui Master. Suimaster.com markası Last Royal Group Inc. 'e aittir. Sitede bulunan hiç bir veri veya bilgi izinli veya izinsiz paylaşılamaz. Bu web sitesinde bulunan tüm eğitim ve seansları uluslar arası sertifikalı ve yeterliliğe sahip uzmanlar tarından verilmektedir. Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda kişiye tıbbi teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.

Merhaba! WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birine tıklayın veya bize bilgi@suimaster.com adresinden mail atabilirsiniz.

WhatsApp'ta bizimle iletişime geçin.
Close and go back to page